جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Phonetic Processes > Mutation (Phonetics)

مرجح

Mutation (Phonetics)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154040

این مفهوم را دانلود کن: