جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

احیای زبان > پالایش زبان

مرجح

پالایش زبان  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154063

این مفهوم را دانلود کن: