جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة المکتوبة > ترجمةالمفهوم

مرجح

ترجمةالمفهوم  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154078

این مفهوم را دانلود کن: