جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Перевод > Письменный перевод > Ограниченый Перевод

مرجح

Ограниченый Перевод  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154086

این مفهوم را دانلود کن: