جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Grammar > Morphology (Linguistic) > Compounding (Linguistics)

مرجح

Compounding (Linguistics)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154094

این مفهوم را دانلود کن: