جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Морфемы > Связанная Морфема

مرجح

Связанная Морфема  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154117

این مفهوم را دانلود کن: