جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اللغات العالمیة  

نامرجح

  • التعلیم اللغوی
  • تعلیم اللغوی
  • لغات العالمیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154138

این مفهوم را دانلود کن: