جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

حساب محمولات  

نامرجح

  • منطق محمولات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154149

این مفهوم را دانلود کن: