جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Writing Systems > Ideographic Writing

مرجح

Ideographic Writing  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154154

این مفهوم را دانلود کن: