جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Writing Systems > Braille Writing

مرجح

Braille Writing  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154158

این مفهوم را دانلود کن: