جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

دگرگونی صوتی  

نامرجح

  • تحول صوتی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154184

این مفهوم را دانلود کن: