جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони авастоӣ  

نامرجح

  • زبان اوَستایی
  • забонэ Авэстоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154214

این مفهوم را دانلود کن: