جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

زبان اوکراینی  

یادداشت دامنه

  • (زب‍ان‌ ه‍ای‌ اس‍لاوی‌)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154215

این مفهوم را دانلود کن: