جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносӣ > Забоншиносии таърихӣ

مرجح

Забоншиносии таърихӣ  

نامرجح

  • زبان شناسی تأریخی
  • забоншэосӣе торӣхӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154244

این مفهوم را دانلود کن: