جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Computational Linguistics

مرجح

Computational Linguistics  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154245

این مفهوم را دانلود کن: