جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Languages > Mother Language

مرجح

Mother Language  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154260

این مفهوم را دانلود کن: