جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Papua-Austronesian Languages

مرجح

Papua-Austronesian Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154275

این مفهوم را دانلود کن: