جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خانواده های زبانی > زبان های هند و اروپایی > زبان های بالتی -اسلاوی

مرجح

زبان های بالتی -اسلاوی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154276

این مفهوم را دانلود کن: