جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Оилаҳои забонӣ > забонҳои чинӣ- таббатӣ

مرجح

забонҳои чинӣ- таббатӣ  

نامرجح

  • زبان های چینی تبتی
  • забонҳое чӣнӣ таббатӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154281

این مفهوم را دانلود کن: