جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Languages > Unwritten Languages

مرجح

Unwritten Languages  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154291

این مفهوم را دانلود کن: