جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

услуби овозбарорӣ  

نامرجح

  • شیوه تولید آوا
  • шӣвэҳе тувлӣде ово

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154316

این مفهوم را دانلود کن: