جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > معنی شناسی > معنی شناسی منطقی

مرجح

معنی شناسی منطقی  

نامرجح

  • معنی شناسی صوری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154371

این مفهوم را دانلود کن: