جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المعنی الضمنی  

نامرجح

  • معنی الضمنی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154372

این مفهوم را دانلود کن: