جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > مکتب های زبان شناسی > مکتب ساخت گرایی امریکایی

مرجح

مکتب ساخت گرایی امریکایی  

نامرجح

  • ساخت گرایی امریکایی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154387

این مفهوم را دانلود کن: