جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

равандҳои синтактикӣ > Тобеьшавӣ ( забоншиносӣ)

مرجح

Тобеьшавӣ ( забоншиносӣ)  

نامرجح

  • نا همپایگی (زبان شناسی)
  • ноҳампоягӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154396

این مفهوم را دانلود کن: