جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

العلامة  

اخص

نامرجح

  • علامة
  • مارکة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154402

این مفهوم را دانلود کن: