جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

аломат  

اخص

نامرجح

  • علامت
  • нашонэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154402

این مفهوم را دانلود کن: