جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

системахои навишторӣ  

نامرجح

  • سیستِمه های نوشتاری
  • назомхои навэшторӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154404

این مفهوم را دانلود کن: