جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > واج شناسی

مرجح

واج شناسی  

نامرجح

  • واج نگاری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154413

این مفهوم را دانلود کن: