جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Социология языка > Контакт языков > وام گیری (زبان شناسی) (fa)

مرجح

وام گیری (زبان شناسی) (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154427

این مفهوم را دانلود کن: