جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المقطع  

نامرجح

  • مقطع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154436

این مفهوم را دانلود کن: