جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҳиҷо  

نامرجح

  • هجا
  • ҳэҷо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154436

این مفهوم را دانلود کن: