جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

همانندسازی  

نامرجح

  • الگو سازی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154438

این مفهوم را دانلود کن: