جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Лингвистические Семьи > زبان کره ای (fa)

مرجح

زبان کره ای (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1696309

این مفهوم را دانلود کن: