جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

گویش کرمانجی  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1697299

این مفهوم را دانلود کن: