جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забоншиносӣ  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • زبان شناسی
  • забоншэосӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1707531

این مفهوم را دانلود کن: