جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

الفصیلة المعجمیة > الفعل > فعل های کمکی (fa)

مرجح

فعل های کمکی (fa)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1421573

این مفهوم را دانلود کن: