جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Phonetics > Pronunciation

مرجح

Pronunciation  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1430238

این مفهوم را دانلود کن: