جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Тартиби калима  

نامرجح

  • ترتیب کلمه
  • ороешэ вожэҳ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154032

این مفهوم را دانلود کن: