جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносон > Фонетикашиносон

مرجح

Фонетикашиносон  

نامرجح

  • فانِتیکَشناسان
  • овошэносон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154033

این مفهوم را دانلود کن: