جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > آواشناسی > آواشناسی آزمایشگاهی

مرجح

آواشناسی آزمایشگاهی  

نامرجح

  • آواشناسی ابزاری
  • آواشناسی فیزیکی
  • اکوستیک

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154035

این مفهوم را دانلود کن: