جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистика > آواشناسی (fa) > Артикуляционная Фонетика

مرجح

Артикуляционная Фонетика  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154036

این مفهوم را دانلود کن: