جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جامعه شناسی زبان > برخورد زبان ها

مرجح

برخورد زبان ها  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154060

این مفهوم را دانلود کن: