جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Возрождение Языка > Очистка языка

مرجح

Очистка языка  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154063

این مفهوم را دانلود کن: