جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة الشفویة > الترجمة الحرة

مرجح

الترجمة الحرة  

نامرجح

  • ترجمة الحرة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154073

این مفهوم را دانلود کن: