جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Перевод > Письменный перевод > Полный перевод

مرجح

Полный перевод  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154083

این مفهوم را دانلود کن: