جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة المکتوبة > الترجمة الکلیه

مرجح

الترجمة الکلیه  

نامرجح

  • ترجمة الکلیه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154084

این مفهوم را دانلود کن: