جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة المکتوبة > الترجمة الآلیة

مرجح

الترجمة الآلیة  

نامرجح

  • ترجمة الآلیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154085

این مفهوم را دانلود کن: