جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة المکتوبة

مرجح

الترجمة المکتوبة  

نامرجح

  • ترجمة المکتوبة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154089

این مفهوم را دانلود کن: