جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Translation > Written Translation

مرجح

Written Translation  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154089

این مفهوم را دانلود کن: